ΤΑΒΛΑ ΕΛΑΤΗΣ 22×100

* Η Τιμή αφορά το m3

ΛΟΙΠΗ ΞΥΛΕΙΑ, ΤΑΒΛΑ ΕΛΑΤΗΣ 22×100, m3

ΤΑΒΛΑ ΕΛΑΤΗΣ 22×125 EXPCH

* Η Τιμή αφορά το m3

ΛΟΙΠΗ ΞΥΛΕΙΑ, ΤΑΒΛΑ ΕΛΑΤΗΣ 22×125 EXPCH, m3

ΤΑΒΛΑ ΠΕΥΚΗΣ (εμποτ.) 13×150

* Η Τιμή αφορά το m3

ΛΟΙΠΗ ΞΥΛΕΙΑ, ΤΑΒΛΑ ΠΕΥΚΗΣ (εμποτ.) 13×150, m3

ΤΑΒΛΑ ΠΕΥΚΗΣ ΑΠΛΑΝΙΣΤΗ EXPCH 19×100

* Η Τιμή αφορά το m3

ΛΟΙΠΗ ΞΥΛΕΙΑ, ΤΑΒΛΑ ΠΕΥΚΗΣ ΑΠΛΑΝΙΣΤΗ EXPCH 19×100, m3